X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

مستحب بودن ذکر با صدای آهسته

مستحب بودن ذکر با صدای آهسته

باب ۱۰

 ابو موسی اشعری رضی الله عنهم گوید: وقتی که پیامبر (ص) عازم غزوه خیبر شد اصحاب بر بالای تپه ای جمع شدند. با صدای بلند شروع به گفتن الله اکبر و لا اله الا الله کردند. رسول الله فرمود: آرام و خود دارباشید شما کسی را صدا نمی کنید که کر یا از شما دور باشد. بلکه کسی را دعا می کنید که شنوا و به شما نزدیک است. و با شما است.

ابو موسی گوید: در این اثنا من به دنبال پیامب

(( این کلمه از کلمات توحید است. ردی است بر فیلسوف نمایانی که از قدیم الایام ادعا می نمایند که جهان تنها در اثر حرکت ماده به وجود آمده است و فاقد خالق دانا و توانا و با اراده است. می گویند ماده خود به خود دارای نیرو است و به آن تبدیل می شود. و این نیرو آن را به حرکت در می آورد و این حرکت با عث تغییر و دگرگونی ماده و جهان ماده است پیامبر(ص) در جواب و رد این فیلسوف نمایان ملحد می فرماید: که حرکت و نیرو خالق نیستند بلکه مخلوقی از مخلوقات خداوند می باشند و در مشیت الهی قرار دارند . تاثیر حرکت و نیرو در تغییر و دگر گونی اشیاء به خواست و از روی علم و حکمت الهی است. والا ماده یا نیروی کور و کر و بی اراده وشعور چطور می تواند منشا به وجود آمدن این کائنات شگفت انگیز و این نظام دقیق باشد؟؟))

ص ۳۰۶ جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

ر(ص) بودم و پشت سر او قرار داشتم شنید که لا حول و لا قوه الا بالله را می خوانم پیامبر (ص) به من فرمود: ای عبدالله بن قیس! گفتم در خدمتم ای رسول الله. فرمود: شما را به کلمه ای راهنمای نکنم که گنجی است از گنجهای بهشت؟ گفتم : چرا ای پدر و مارم به فدایت باد ای رسول خدا مرا راهنمای بفرما. فرمود:(( لا حول و لا قوه الا بالله)) می باشد. یعنی هیچ حرکت و قدرت و استطاعتی و جود ندارد مگر به خواست خدا.
ثواب و فضیلت گفتن لا اله الا الله وسبحان الله و دعا کردن.

 

ثواب و فضیلت گفتن لا اله الا الله وسبحان الله و دعا کردن.

   ابو هریره گوید:پیامبر(ص) فرمود: کسی که روزی صد بار بگوید: (سبحان الله و بحمده)(خدا را از هر عیب و نقص پاک می دانم و او را ستایش می کنم) تمام گناهان او بخشیده می شود اگرچه به انداز ه کف روی دریا باشد

ثواب و فضیلت گفتن لا اله الا الله وسبحان الله و دعا کردن.

باب ۱۰

  ابو هریره رضی الله عنهم گوید:پیامبر(ص) فرمود: کسی که روزی صد مرتبه این دعا را بخواند.((لا اله الا الله وحده ولا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شی قدیر)) ((هیچ معبود حقی نیست جز ذات الله که تنها او پروردگار است شریک و انبازی ندارد قدرت و ملک تنها برای او است حمد و ستایش مخصوص او است. و او برتمام چیزها توانا است.)) ثواب خواندن آن برابر است با آزاد نمودن ده برده و صد احسان برایش نوشته می شود صد گناه از گناهانش محو می گردد این صد بار دعا به صورت سنگری در می آید که او را در آن روز تا غروب از شر شیطان محفوظ می دارد. کسی کار بهتری از او انجام نداده است مگر آن کس که تعداد ذکرش از او بیشتر باشد.

ص304 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

 

 

ثواب و فضیلت گفتن اللهم آتنا فی الدنیا حسنه
 

باب (۹)

انس گوید: اکثر دعای پیغمبر(ص) این بود.خداوندا پروردگارا خیرو برکت را در دنیا به ما عطا کن . و در قیامت خیر و برکت را به ما ببخش. ما را از عذاب دوزخ محفوظ دار

 

ص 303 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

فضیلت و ثواب مجلس ذکر

                                                     باب ۸

 . ابوهریره گوید : پیامبر (ص) گفت : خداوند متعال چندین فرشته را مامور نموده است که بگردند کسانی را که ذکر خدا می کنند پیدا کنند هر گاه جماعتی را دیدند که ذکر خدا می کنند این فرشتگان همدیگر را صدا می زنند و می گویند: بیایید آنچه که شما می خواهید اینجا است فرشتگان با بالهای خود به دور جماعتی که مشغول ذکر هستند حلقه می زنند پیامبر(ص) فرمود: هرچند خداوند خود به حقیقت امر از همه آگاه تر است و لی از این فرشتگان سوال می کند؟ این بندگان چه می گویند؟ فرشتگان در جواب می گویند آنان تسبیح و تکبیر و تمجید و حمد و شمارا می گویند.پیامبر (ص) فرمود: مگر این بندگان مرا دیده اند؟ می گویند خداوندا شما را ندیده اند خداوند می فرماید اگر مرا می دیدند چه می کردند . فرشتگان می گویند اگر شمارا می دیدند حتما بیشتر عبادت و تمجید و تسبیح شمارا می نمودند. خداوند می فرماید آنان از من چه در خواستی دارند. می گویند بهشت را از شما می خواهند می فرماید: مگر بهشت را دیده اند ؟ فرشتگان می گویند: پروردگارا بهشت را ندیده اند. می فرماید اگر بهشت را می دیدند چه می کردند؟ فرشتگان می گویند اگر بهشت را می دیدند برتقاضای آن حریص تر و مصر تر می بودند. وعلاقه و رغبتشان نسبت به آن بیشتر می شد. خداوند می فرماید: از چه چیزی می ترسند؟ می گویند از آتش دوزخ.می فرماید مگر دوزخ را دیده اند که از آن می ترسند؟ می گویند خیر آن را ندیده اند. می فرماید : اگر دوزخ را می دیدند چه می کردند؟ می گویند: اگر دوزخ را می دیدند حتما بیشتر از آن گریزان می شدند. و بیشتر می ترسیدند. خداوند می فرماید ای فرشتگان من شما را شاهد و گواه قرار می دهم که من از این جماعت گذشت کردم و ایشان را مورد عفو و مغفرت قرار دادم. پیامبر(ص) گفت: یکی از این فرشتگان می گوید:پروردگارا فلان کس جزو کسانی نیست که ذکر می کردند بلکه برای کاری به میان آنان آمده بود خداوند می فرماید: آنان همه در یک مجلس با هم جمع شده اند کسی که رفیق و هم مجلس آنان با شد اهل شقاوت و دوزخ نخواهد بود

.

ص302 جلد سوم کتاب احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

                               باب (۶)

ابوهریره رضی الله عنهم گوید: پیامبر (ص) گفت : خداوند می فرماید: من نسبت به عقیده ای که بنده ام نسبت به من دارد عمل می کنم. هروقت مرا یاد کند و ذکر نماید با او هستم اگر مرا در دل خود ذکر کند من هم او را در پیشگاه خود ذکر خواهم کرد اگر در میان جماعتی من را ذکر کند من هم در بین جماعت بهتر او را ذکرمی کنم اگر و جبی به من نزدیک شود متری به او نزدیک خواهم شد و اگر متری به من نزدیک شود دو متر به او نزدیک خواهم شد. اگر به حالت عادی و آهسته به سوی من بیاید به سرعت به سو ی او خواهم رفت

ص۳۰۱ جلد ۳ احادیث مشترک امام مسلم و بخاری

نزدیکی به خداوند
                                                                     باب (6)
1721: ابوهریره گوید: پیغمبر (ص) فرمود:  خداوند می فرماید: من مطابقه عقیده ای که عبدم نسبت به من دارد
عمل می کنم. هر وقت مرا یاد کند و ذکر نماید. با او هستم . اگر مرا در دل خود ذکر کند. من هم او را در پیشگاه
خود ذکر خواهم کرد.  اگر در میان جماعتی مرا ذکر کند من هم در میان جماعتی بهتر او را ذکر می کنم. اگر وجبی به من نزدیک شود متری به او نزدیک خواهم شد. و اگر متری به من نزدیک شود دو متر به سویش نزدیک می شوم
 اگر به حالت آهسته و عادی به سوی من بیاید. با سرعت به سوی خواهم رفتص301لقاء خداوند با بنده
                                                                    باب (5)

1719:  عباده بن صامت گوید: پیغمبر (ص) فرمود:  کسی که دوست داشته با شد به حضور خدا مشرف شود خداوند نیز از لقاء او خشنود می گردد. کسی که از  مشرف شدن به حضور خدا ناخشنود باشد خداوند هم از لقاء او ناخشنود است.


ص 3001720:  ابو موسی گوید:  پیغمبر (ص) فرمود:  کسی که لقاء خدا را دوست داشته باشد خدا وند هم لقاء او را دوست دارد. و کسی که از لقاء خدا بیزار باشد خدا هم از  لقاء او بیزار است.
( امام نووی می گوید:  منظور از این حدیث این است. به هنگام نزع روح همه انسانها برایشان معلوم می گردد که از اهل بهشت هستند یا از اهل دوزخ در این حالت که دیگر پشیمانی سودی ندارد توبه قبول نمی شود. انسانهای بد کار دوست ندارند بمیرند.  و با گناهانی که دارند به حضور خداوند برسند. ولی انسانهای مومن و نیکو کار لقاء الله را  بر باقی ماندن در دنیا ترجیح می دهند خدا وند متعال از ملاقات با بدکاران نا خشنود و از  ملاقات با نیکوکاران را ضی می باشد.


ص300
تمنا و آرزوی مرگ
                                                                        باب (4)

1717: انس گوید پیغمبر (ص) فرمود : نباید  هیچیک از شما به هنگام نزول گرفتاری و بلا تمنای مرگ کند . اگر هم ناچار به تمنای مرگ شد بگوید:  خداوندا مادام زندگی برای من صلاح است مرا زنده دار. هر وقت مرگ برای من از زندگی صلاح تر است مرا بکش.ص2991718: قیس گوید:  به نزد خباب رفتم .هفت داغ را بر روی شکم وی دیدم. شنیدم که می گفت اگر پیغمبر
(ص)  ما را از دعا و تمنای مرگ منع نمی نمود. مرگ را تمنا می کردم.ص299
تشویق مردم به ذکر خدا
                                                                  باب (2)
1714: ابوهریره گوید:  پیغمبر (ص) فرمود: خداوند دارای نود و نه اسم می باشد کسی که این نود و نه اسم را بشمارد. و ذکر کند داخل بهشت می شود. ودر روایات دیگر آمده است که خداوند فرد است و فرد را دوست دارد.


ص298


                                                                  باب(3)

1715:  انس گوید:  پیغمبر (ص) فرمود:  هر وقت که دعا کردید با اصرار و قاطعانه نیاز خودتان را از خداوند بخواهید نگویید خداوندا اگر میل داری فلان چیز را به من ببخشای چون کسی نمی تواند خدا را به امری مجبور نماید.


ص298
1716: ابوهریره گوید: پیامبر (ص) فرمود: به هنگام دعا نگوید: خداوندا اگر می خواهی مرا ببخشای مرا رحم کن باید در دعای خود قاطع باشید. چون کسی نمی تواند خداوند را به امری مجبور سازد..

حدیث تصادفی

حدیث تصادفی

Online User