X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

فضائل علی(رض)

فظائل علی
۱۵۵۸ . سلمه بن اکوع رضی الله عنه گوید: وقتی که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم برای جنگ خیبر از مدینه خارج شد. علی در مدینه باقی مانده بود چشمش درد می کرد گفت : چطور باید من از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم دور شوم و از جنگ باز بمانم ؟  فورا ازمدینه خارج شد به پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم رسید. شبی که فردای آن خیبر فتح شد.پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: پرچم را به کسی می دهم ( یا کسی پرچم را فردا در دست می گیرد ) که خدا و پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم او را دوست دارند و خداوند خیبر را به دست او فتح می نماید در این اثنا دیدیم علی پیدا شد که هیچ انتظار آمدنش را نداشتیم مردم گفتند: این علی است می آید پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم پرچم را به او داد و خیبر به دست او فتح گردید.

ص ۱۹۵

 

 

فظائل علی
۱۵۵۶. سعد بن وقاص گوید: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم  به جنگ تبوک رفت علی را جای خود در مدینه تعیین کرد علی گفت : برای چه مرا در میان زن و بچه ها به جا می گذارید ؟ پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: مگر راضی نیستی که شما برای من به منزله هارون برای موسی باشی؟ و تنها فرقش این است که بعد از من پیغمبر دیگری نمی آید ولی بعد از موسی پیغمبران دیگری آمدند.

ص ۱۹۳

.

حدیث تصادفی

حدیث تصادفی

Online User