X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

فضائل ابوبکر صدیق

فضائل ابوبکر صدیق
ابوبکر رضی الله عنه گوید: وقتی با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در غار ثور بودیم و مشرکین مکه به تعقیب ما بر سر غار رسیده بودند به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم گفتم: هرگاه یکی از آنان زیر پای خود را نگاه کند حتما مارا می بیند. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: ای ابو بکر چطور فکر می کنی در باره دو نفری که سومین نفر آنان خداوند است؟( یعنی خداوند یار و حافظ آنان است)

حدیث شماره 1540

ابو سعید خدری رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر نشست و فرمود : یکی از بندگان خدا از جانب خدا مخیر گردیده است . در بین اینکه هرچه که می خواهد از نعمتهای دنیا داشته باشد  یا آنچه که به نزد خدا است مال او باشد باید یکی را انتخاب کند این بنده خدا آنچه را که به نزد خدا می باشد را انتخاب کرده است ابو بکر فورا به گریه افتاد و گفت پدر و مادرمان به فدایت باد. ما از گریه ابوبکر تعجب کردیم. و مردم گفتند: این پیر مرد را نگاه کنید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم  از یک بنده خدا که از جانب خدا در بین انتخاب خوشیهای دنیا و آنچه  پیش خدا است مخیر گردیده است. خبر می دهد ولی او گریه می کند و می گوید : پدر و مادر ما به فدایت ( اما بعدا متوجه شدیم) که این بنده مخیر شده رسول الله است. و معلوم گردید که ابوبکر از همه به این فرموده عالمتر بوده است
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : سخی ترین و صاحب حق ترین مردم چه از لحاظ رفاقت و چه از لحاظ مالی نسبت به من ابوبکر است اگر من در بین امتم دوست خاصی را انتخاب می کردم ابوبکر را به عنوان دوست خاص خود انتخاب می کردم و لی دوستی و اخوت اسلامی کافی است و کسی را به عنوان دوست خاص انتخاب نمی  کنم در های کوچک مسجد همه باید بسته شوند و به جز در ابوبکر در دیگری نباید باقی باشد.( درهای زیاد و کوچکی هریک به نام کسی در مسجد النبی و جود داشت. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دستور داد همه آنها را به جز در ابوبک ببندند)

حدیث شماره 1541

عمروبن عاص رضی الله عنه گوید : پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مرا به عنوان فرمانده لشکر در جنگ ذات السلاسل تعیین نمود. وقتی برگشتم و به خدمت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم رسیدم گفتم: چه کسی از همه به نزد شما محبوبتر است ؟ فرمود: عایشه گفتم: در بین مردان فرمود: پدر عایشه (ابوبکر) گفتم بعد از ابوبکر چه کسی ؟ فرمود: عمر بن خطاب همینطور چند نفر دیگر را ذکر کرد.
( وقتی عمروبن عاص از جانب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به فرمانده هی لشکر در جنگ ذات السلاسل تعیین شد و ابوبکر و عمر هم جزو لشکریان او بودند عمرو بن عاص تصور نمود که او در نزد پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بر آنان تقدم دارد لذا از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم پرسید: چه کسی به نزد شما از همه محبوبتر است).

حدیث شماره 1542

جبیر بن مطعم گوید: زنی پیش  پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آمد از ایشان چیزی را درخواست نمود پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به او فرمود: بعدا پیش من بیا.آن زن گفت: اگر آمدم و نبودی چه کنم؟ منظورش این بود اگر آمدم و شما مرده بودید چه کنم؟ پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: اگر مرا پیدا نکردید به نزد ابوبکر بروید.

.

حدیث تصادفی

حدیث تصادفی

Online User