X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

در باره صله رحم

احسان و صله رحم وآداب معاشرت

عایشه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: جبرئیل همیشه توصیه و سفارش همسایه را به من می کرد تا جای که تصور می کردم که خداوند همسایه را جزو وارثین همسایه قرار می دهد.

((بر انسان لازم است نسبت به همسایه خود خواه مسلمان یا کافر عابد یا فاسق دوست یا دشمن فامیل یا بیگانه باشد حق همسایگی را رعایت نماید و با صداقت و امانت و روی خوش ودلی پاک با او رفتار کند)).

حدیث شماره 1684 ص76

احسان و صله رحم و آداب معاشرت

عبدالله پسر عمر گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: زنی به عذاب الهی گرفتار شد چون گربه ای را آنقدر حبس کرد تا از گرسنگی مرد. این زن به خاطر اذیت کردن این گربه به دوزخ رفت.چون وقتی حبسش کرده بود آب و غذا به آن نمی داد و آزادش هم نمی کرد تا خودش از حشرات و سایر حیوانات کوچک زمین تغذیه نماید.

حدیث شماره 1683 ص 275

احسان و صله رحم و آداب معاشرت
 

سلیمان بن صرد گوید: دونفردر نزد پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم شروع به مجادله و ناسزا گفتن به همدیگر نمودند ماهم در خدمت پیامبر صلی الله علیه وآله وصلم نشسته بودیم. یکی از آنان از شدت عصبانیت رنگ صورتش قرمز شده بود و به دیگری ناسزا می گفت.پیامبر صلی الله علیه وآله وصلم فرمود: من جمله ای می دانم که اگر آنمرد عصبانی آن را بگوید عصبانیتش برطرف می شود. کاش می گفت : ((اعوذ بالله من الشیطان الرجیم)) به خدا پناه می برم از شر شیطانی که از رحم خداوند محروم است مردم به آن مرد عصبانی گفتند مگر نمی شنوی که پیامبر صلی الله علیه وآله وصلم چه می فرماید آن مرد گفت : من که دیوانه نیستم تا به گفتن این جمله نیاز داشته باشم.

( یعنی آن مرد چون آگاهی کافی به دین خدا نداشت فکر می کرد تنها جنون از جانب شیطان است. و نمی دانست که عصبانیت و سایر کارهای نا پسند نیز از خواسته های شیطان است

حدیث شماره 1677 ص272

احسان و صله رحم و آداب معاشرت

ابوهریره رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله وصلم فرمود: انسان نیرو مند کسی نیست که در کشتی بر حریف غلبه نماید. بلکه نیرومند کسی است که در هنگام عصبانیت بر نفس خود تسلط داشته باشد.

حدیث شماره 1676

احسان و صله رحم و آداب معاشرت

عبد الله بن مسعود رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه وآله وصلم فرمود: راستگوی انسان را به نیکوکاری می کشاند و نیکو کاری انسان را به سوی بهشت هدایت می کند انسان راست گو به راست گویی خود ادامه می دهد. تا اینکه به مقام صدیق می رسد. دروغگویی انسان را به فسق و فجور می کشاند. فسق و فجور هم موجب رفتن به دوزخ می گردد. دروغگو به دروغگویی ادامه می دهد تا اینکه در پیشگاه خداوند به عنوان کذاب شناخته می شود.

حدیث شماره1675 ص 271جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

احسان و صله رحم و آداب معاشرت

عایشه گوید: یک نفر از پیامبر صلی الله علیه و آله وصلم اجازه ورود خواست فرمود به او اجازه بدهید. ولی او از بدترین مردان قبیله است. وقتی آن مرد وارد شد پیامبر صلی الله علیه و آله وصلم با ملایمت با او صحبت کرد. عایشه گوید : گفتم : ای رسول خدا شما اول نسبت به او چنین گفتی ولی بعد با او باملایمت صحبت کردی؟ فرمود : ای عایشه بدترین مردم کسی است که مردم به خاطر محفوظ ماندن از شرش به او کاری نداشته باشند.

حدیث شماره 1672 ص 269 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

احسان و صله رحم و آداب معاشرت

ابو موسی گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله وصلم فرمود: مسلمان برای مسلمان مانند دیوارهایی هستند که یکدیگر را تقویت و تحکیم می نمایند. پیامبر صلی الله علیه و آله وصلم انگشتان دو دستش را محکم در هم کشید. تا چگونگی استحکام و همکاری آنان را نشان دهد.

حدیث شماره 1670 ص 269 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

احسان و صله رحم و آداب معاشرت

ابن عمر گوید: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: مسلمان برادر مسلمان است. نباید به او ظلم کند نباید اورا تسلیم بلا و ناراحتی کند به هنگام مصیبت او را تنها بگذارد به او کمک نکند هر کس به برادر خود در هنگام نیاز کمک کند خداوند هم به هنگام نیاز به او کمک خواهد کرد هر کس مشکلی از مشکلات یک مسلمان را رفع نماید. خداوند یکی از مشکلاتش را در روز قیامت رفع خواهد کرد کسی که عیب یک نفر مسلمان را بپوشد خداوند در روزقیامت عیب او را خواهد پوشید.

حدیث شماره 1667 ص 266 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

احسان و صله رحم و آداب معاشرت

عبدالله بن مسعود گوید: پیش پیامیر صلی الله علیه وآله وسلم رفتم دیدم که تب شدیدی دارد. گفتم ای رسول خدا شما تب شدید می گیرید. فرمود: بله تب من دو برابر تب شما شدید است. گفتم به خاطر آن است که اجر و ثواب دوبرابر باشد.فرمود : بلی درست همینطور است هر مسلمانی که به اذیت و ناراحتی مبتلا گردد حتی اگر این ناراحتی نیش یک خار یا چیز مهمترباشد در مقابل ناراحتی آن خداوند گناهان را از او دور می نماید. همانگونه که برگ از درخت جدا می شود.

حدیث شماره 1662 ص 264 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

نهی از حسادت و کینه ورویگرداندن از دیگران وقهر کردن از دیگران

انس بن مالک رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: با هم کینه نداشته باشید و از حسادت نسبت به هم پرهیز کنید باهم قهر نکنید به عنوان بندگان خدا برادرانه باهم رفتار نمایید. برای هیچ مسلمانی حلال نیست که بیش از سه روز از برادر دینی خود دوری کند وبا او قهر باشد.

حدیث شماره 1658 ص 262 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

رعایت صله رحم و حرام بودن قطع آن

انس بن مالک رضی الله عنه گوید: شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کسی که می خواهد خداوند رزقش را افزایش دهد و بقیه عمرش پرخیر و برکت باشد باید صله رحم را به جا

حدیث شماره 1657 ص 261 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری ومسلم

آورد.(باید دانست که صله رحم تنها دید و بازدید نیست بلکه کلیه احسان و نیکوکاری و ادب اسلامی را شامل می شود.
رعایت صله رحم و حرام بودن قطع آن

جبیر بن مطعم می گوید: شنیدم که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: کسانی که صله رحم را قطع می کنند(وباعلم به اینکه این کار حرام است آن را برای خود حلال می دانند) داخل بهشت نمی شوند.

حدیث شماره 1656 ص 261 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

 

 

احسان و صله رحم و آداب معاشرت

ابوهریره رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم فرمود: وقتی که خداوند خلق کائنات را به اتمام رسانید رحم آمد. ودر پیشگاه خداوند به سجده افتاد. خداوند فرمود: هرچه می خواهی بگو گفت : خداوندا به تو پناه آورده ام از شر کسانی که مرا قطع می کنند و حق صله رحم را به جا نمی آورند . خداوند به رحم فرمود: مگر به این راضی نیستی . کسی که تو را رعایت کند من هم او را رعایت

نمایم؟ کسی که تورا ترک کند من هم او را ترک نمایم؟ رحم گفت : خداوندا به این امر راضی هستم خداوند فرمود : هرکس صله رحم را به جا آورد من با او هستم و هر کسی که آن را ترک کند . من هم او را ترک خواهم کرد. ( قرابت و نسب و روابط و علاقاتی که از این قرابت به وجود می آید(رحم) می گویند و رعایت این روابط در نظر اسلام دارای اجر و ثواب و موجب رضایت خدا است. و بی توجهی به این روابط باعث ازبین رفتن همبستگی در بین خویشان و نزدیکان می شود و گناه بزرگی است که قهر وغضب خدا را به دنبال دارد.)

ابوهریره گفت : برای تایید این امر می توانید آیه 22 سوره محمد را بخوانید که می فرماید:مگر می خواهید وقتی قدرت را به دست گرفتید در زمین فتنه و فساد به وجود بیاورید وصله رحم راقطع کنید.

(می بینیم خداوند متعال قطع صله رحم را جزو فتنه و فساد بیان نموده است.)

حدیث شماره 1655 ص 260 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری ومسلم

|احسان و صله رحم و آداب معاشرت

عبدالله پسر عمرو رضی الله عنه گوید: مردی پیش رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آمد و از ایشان اجازه رفتن به جهاد را خواست رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: آیا پدر و مادرت زنده هستند؟ آن شخص گفت: بلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: جهاد شما این است که به پدر و مادرت خدمت کنی.

( یعنی خدمت پدر و مادر برجهاد در راه خدای که یکی از بزرگترین ارکان اسلام است برتری  دارد

حدیث شماره 1653 ص258 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

|احسان و صله رحم و آداب معاشرت

ابوهریره رضی الله عنهم گوید: شخصی پیش پیامبر صلی الله علیه واله وصلم آمد . گفت : ای رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم چه کسی از همه سزاوارتر است که با او به خوبی رفتار کنیم. فرمود: مادرت آن مرد پرسید بعد از مادرم چه کسی از همه سزاوارتر است باز فرمود مادرت بار سوم آن مرد سوال کرد پیامبر باز فرمود : مادرت بار چهارم که آن مرد گفت : بعد از مادرم چه کسی از همه سزاوارتر است تا با او به خوبی رفتار نمایم؟ پیامبر صلی الله علیه وآله وصلم فرمود پدرت

حدیث شماره 1652 ص 257 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

.

حدیث تصادفی

حدیث تصادفی

Online User