X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

در باره قدر الهی

درباره قدر الهی

عمران بن حصین گوید: یک نفر گفت : ای رسول الله آیا فرشتگان می دانند چه کسانی اهل بهشت و چه کسانی اهل دوزخند؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود بلی می دانند آن مرد گفت: پس وقتی معلوم باشد چه کسی اهل دوزخ و چه کسی اهل بهشت است چه نیازی است که انسان زحمت عبادت را بکشد پیامبر صلی الله علیه واله وسلم فرمود: هر انسانی به خاطر چیزی که آفریده شده است آمادگی دارد

حدیث شماره 1698 ص 286 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و امام مسلم

چگونگی آفرینش انسان در شکم مادرش و نوشتن رزق و اجل و عمل و بدبختی و سعادتش در همان وقت.

چگونگی آفرینش انسان در شکم مادرش و نوشتن رزق و اجل و عمل و بدبختی و سعادتش در همان وقت.

عبد الله بن مسعود گوید: رسول الله (ص) که صادق است . وخداوند او را تصدیق نموده است. فرمود: شما از ندفه به وجود می آیید که بعد از ورود به رحم مادر در مدت چهل روز اجزاء متفرقه آن با هم جمع و به حالت انعقاد در می آید آنگاه در مدت چهل روز دیگر به تدریج به صورت خون منجمد در خواهد آمد سپس در مدت چهل روز دیگر به تدریج به صورت یک پارچه گوشت در خواهد آمد. بعد از این مراحل خداوند فرشته ای را مامور می نماید. و چهار دستور به او می دهد. به او می فرماید: که عمل و رزق و اجل سعادت و شقاوت او را بنویسد و آن را ثبت نماید.سپس روح در بدنش دمیده می شود.

گاهی بعضی از شما کارهای نیک را انجام می دهد تا جای که فاصله آن شخص با بهشت تنها یک متر خواهد بود. ولی چون خداوند در ازل می داند که این اشخاص از اهالی دوزخ هستند . نیکوکاری خود را ترک می نمایند و شروع به کارهای می کند که دوزخیان آن را انجام می دهند.گاهی بعضی از شما شروع به کارهای ناپسند می نمایند تا جایی که در بین ایشان و دوزخ بیش از یک متر فاصله نیست اما

چون خداوند در ازل می داند که این اشخاص از اهل بهشت هستند از بدکاری دور می گردند و شروع به کارهایی می نمایند که اهل بهشت آنها را انجام می دهند.

حدیث شماره 1696 ص 284 جلد سوم احادیث مشترک اما م بخاری و سلم

.

حدیث تصادفی

حدیث تصادفی

Online User