X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

سخن رسول(ص) و علم

از بین رفتن علم و آشکار شدن جهل و نادانی

انس گوید: رسول الله (ص) فرمود: یکی از نشانه های قیامت این است که علم (دین) از بین برداشته می شود و جهل و نادانی (به احکام دین) فراوان می گردد.شرابخواری و زنا آشکار می گردد.

باب 5 حدیث شماره1709 ص 294 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

کسانی که در خصومت سرسخت ولجوج هستند

عایشه گوید: رسول خدا (ص) فرمود: مبغوص ترین انسانها در پیشگاه خداوند کسانی هستند که در عداوت و خصومت لجاجت و سرسختی شدید از خود نشان می دهند.

باب 2 حدیث شماره1707 ص 293 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

درباره آیات محکم و متشابه قرآن

.عایشه گوید: پیامبر(ص) آیه 7سوره آل عمران را خواند که می فرماید:(اوخدایی است که قرآن را برتو (محمد) نازل کرده است که

بعضی از آیاتش معنی آنها مشخص وروشن است این آیات اصل و مرجع سایر آیات قرآن می باشند. بعضی دیگر از آیاتش متشابه هستند ودارای چند معنی می باشند که معنی حقیقی آن را جز خداوند کسی دیگر نمی داند.اما کسانی که قلبشان از حق منحرف است به دنبال آیات متشابه هستند. آنها را مستمسک قرار می دهند تا در دل مسلمانان شبه ایجاد نمایند.هدفشان برگردانیدن مسلمانان از دین خدا است می خواهند این آیات را بر اساس افکار و عقاید فاسد خود تاویل و تفسیر نمایند.)

عایشه گوید پیامبر (ص) فرمود: هرگاه کسانی را که دنبال آیات متشابه هستند دیدید.بدانید که ایشان همانهایی هستند که خداوند در قرآن آنان را تحت عنوان فی قلوبهم زیغ. یعنی در قلبشان انحراف هست به مردم معرفی کرده است.باید از ایشان دوری کرد.

باب یکم حدیث شماره 1705 جلد سوم احادیث مشترک امام بخاری و مسلم

.

حدیث تصادفی

حدیث تصادفی

Online User