X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

دعاهای قرانی

دعاهای قرآن به کلمه ربنا

1-      «ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.»  (سورة بقره آیه 201)

پروردگارا در دنیا و آخرت به ما نیکی و احسان فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون بدار.

2-      «ربنا اتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره هن خلاق » (سورة بقره آیه 200)

پروردگارا در دنیا رحمت و نعمت به ما عنایت فرما و هر که از رحمت تو محروم شد در آخرت بهره ندارد.

3-      «ربنا اتنا من لدنک رحمه و هیّی لنا من امرنا رشدا.»  (سورة کهف آیه 10)

پروردگارا از جانب خود بر ما رحمتی فرست و برای رشد عقلی ما وسایل هدایت و ارشاد آماده فرما.

4-      «ربنا انهم ضعفین من العذاب و العنهم لعناً کبیرا.»  (سورة کهف آی 69)

پروردگارا آنها که ما را گمراه نمودند عذاب آنها را دو چندان کن و از نعمتهای خود محروم ابدی فرما.

5-      «ربنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین»  (سورة آل عمران آیه 53)

پروردگارا، ما به تو و آنچه بر پیغمبرت فرستادی ایمان آوردیم و از رسول تو پیروی کردیم، نام ما را از شهادت دهندگان به توحید و نیوت قرار ده.

6-     « ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلایومنوا حتی یروا العذاب الالیم»  (سورة یونس آیة 88)

پروردگارا اموال آنها را نابود ساز و دلهای آنها را قسی و سخت گردان که ایمان نمی‌آورند جز به دیدن عذاب سخت.

7-     « ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین » (سورة آل عمران آیة 147)

پروردگارا گناهان ما را بیامرز و لغزش و اسراف ما را ببخش و قدمهای ما را در راه انجام انجام وظیفه ثابت بدار و بر کفار نصرت و پیروزی بخش.

8-      «ربنا اغفرلنا و لا خواننا الذین سبقونا بالایمان و لاتجعل فی قلوبنا غلاً للذین امنوا ربنا انک روف رحیم » (سوره حشر آیة 10)

پروردگارا، ما و برادران ما را که در ایمان بر ما سبقت گرفتند بیامرز و در دلهایمان برای گرویدگان به تو کینه و کدورتی قرار مده که پروردگارا تو روف و مهربانی.

9-      «ربنا اصرف عنا عذاب جهنم انّ عذابها کان غراما»  (سوره فرقان آیه 65)

پروردگارا عذاب جهنم را که آن عذاب برای همیشه هلاک کننده است از ما دور کن.

10- «ربنا اغفرلی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب»  (سوره ابراهیم آیه 41)

پروردگارا، مرا و پدر و مادر مرا و همچنین مومنین را در روز حساب بیامرز.

11-«ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین»  (سوره اعراف، آیه 89)

پروردگارا دری از رحمت به سوی ما و قوم ما بگشا که راه تو راه حق است و تو بهترین گشاینده‌ای.

12- «ربنا افراغ علینا صبرا و توفنا مسلمین»  (سوره اعراف، آیه 126)

پروردگارا به ما تحمل و بردباری عنایت فرما و ما را جزو تسلیم شدگان پیغمبرت بمیران.

13- «ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون»  (سوره دخان آیه 12)

پروردگارا، عذاب را از ما دور بگردان و بر طرف ساز که ما گرویدگان به تو هستیم.

14- «ربنا انزل علینا مائده من اسماء تکون لنا عیدا و لاولنا و احزنا»  (سوره مائده آیه 114)

پروردگارا، از آسمان برای ما مائده و غذایی فرست که بر ما و آیندگان «روز عید» باشد.

15- «ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی الله من شیء فی الارض و لا فی السما » (سوره ابراهیم آیه 38)

پروردگارا تو می‌دانی آنچه در پنهان و آشکار انجام می دهیم، بر خداوند در آسمان و زمین هیچ کار و هیچ چیز پوشیده نیست.

16-« ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین»  (سوره اعراف آیه 22)

پروردگارا، ما بر خود ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود.

17- «ربنا علیک توکلنا و الیک المصیر.»  (سوره ممتحنه آیه 4)

پروردگارا در هر کار به تو توکل می کنیم و از تو استعانت می جوییم که بازگشت همة ما به سوی توست.

18- «ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفر عنا سیاتنا و توفنا مع الابرار»  (سوره آل عمران آیه 193)

پروردگارا گناهان ما را بیامرز و از بدیهای ما درگذر و بپوشان و ما را با نیکوکاران قرار ده.

19- «ربنا لاتجعلنا فتنه للقوم الظالمین»  (سوره یونس آیه 85)

پروردگارا مار مورد شکنجه قوم ستمکار قرار مده.

20- «ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمین»  (سوره اعراف آیه 47)

پروردگارا ما را با مردم ستمکار محشور مفرما

.

حدیث تصادفی

حدیث تصادفی

Online User